Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő neve: Lounge 70 kft.

2. Az adatkezelő címe: 1101 Budapest, Korponai u. 3 / Telephely: 1101.Budapest Hölgy.u.42

3. Elérhetőség: info@mobelkunst.hu

4. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes,  és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon történő regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 68. § (6) bekezdése valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

6. A kezelt adatok köre:

a. A felhasználó által megadott személyes adatok, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.
b. A felhasználó foglalásai, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.

A jelentkezés során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • vezeték és keresztnév,
  • e-mail cím,
  • telefonszám
  • jelszó, 
  • cím (irányítószám, város, utca, házszám, ország, megye)  /csak házhoz szállítás esetén /

A weboldalon történőjelentkezéssel, a felhasználási feltételek elfogadásával Ügyfél kijelenti, hogy ügyfélkapcsolatot létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben megjelölt számlázási, szállítási, kapcsolattartási  adatainak illetőleg a szolgáltatás használatához  szükséges adatoknak a Lounge 70 kft általi kezeléséhez hozzájárulását adja.

7. Az adatkezelés célja: A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, a felhasználók jogosultság alapján történő kedvezményeinek érvényesítése és a vásárlás teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatokat a Lounge 70 kft felhasználhatja  arra, hogy email értesítéseket, hírleveleket küldhessen a felhasználónak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – hírlevél leiratkozással – megtilthatja.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek:

Az adatokat a felhasználó illetve az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni.
A webáruház üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fejlesztő, könyvelő, szállítócég) vehet igénybe. Minden ilyen esetben az adatkezelő az adatfeldolgozóval kötött szerződésben, vagy adatvédelmi nyilatkozat keretében megismerte az adatfeldolgozó partner adatvédelmi szabályzatát. Azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

Adatkezelő a vásárlás esetén a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő házhozszállítás esetén az ügyfél által megadott szállítási címre, illetve előre utalás esetén az ügyfél email címére küld.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a Webáruház > Fiók > GDPR > Törlési jog menüpontban kezdeményezheti.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (megrendelés, megrendeléssel kapcsolatos levelezés, számla, stb…). Ezeket a dokumentumokat a jogszabályban meghatározott 10 évig őrizzük meg.

10. Személyre szabott reklámok/tartalmak: A  Lounge 70 kft rendszeresen küld ki  küld ki ajánlatokat, hírleveleket, amik a regisztrált felhasználók tájékoztatását szolgálják. Az hírlevél küldő rendszerről a felhasználó minden előzetes értesítés nélkül – hírlevél leiratkozással – leiratkozhat.

Cégünk  kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. Szem előtt tartva a 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott  törvény  6.paragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet  csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.

11. Cookie (süti) használatata: Jelen webhely sütiket (Cookie-kat) használ szolgáltatásainak működése (pl. automatikus beléptetés), fejlesztése, statisztikai adatgyűjtés, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Webhely használatával Ön elfogadja a sütikre vonatkozó alábbi irányelveket, valamint adatvédelmi nyilatkozatot.

A Cookie, süti a böngésző által az Ön eszközére helyezett rövid számsorból áll, ami a weblapot letöltő számítógép vagy egyéb eszköz megkülönböztetésére és statisztikai adatgyűjtésre szolgál. A sütik személyes adatot nem tartalmaznak.

A cookie-k által gyűjtött statisztikai adatokat a Webhely nem értékesíti, nem adja bérbe és semmilyen egyéb módon nem terjeszti harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatásokat, amely szolgáltatásokhoz Ön a szükséges információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely tartalmazhat független, harmadik felek felügyelete alá tartozó és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy időnként látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

A cookie-kat 2 évig tároljuk, de a felhasználó ezalatt bármikor módosíthatja, törölheti a saját számítógépén, a sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalakon tud tájékozódni:
http://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@mobelkunst.hu címre kell  eljuttatni, amire cégünk 20 munkanapon belül válaszol.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni/kezdeményezni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

13. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény ,valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság / 1125 Budapest Szilágyi E. fasor 22 c /  az adatvédelmi biztos segítségét is  /dr. Péterfalvi Attila elnök /

A Lounge 70 Kft. vezetése és minden alkalmazottja tudatában van annak, hogy az üzletvitel során tudomására jutott információk  sértetlenségének megőrzése –  amellyel vevői és saját érdekeit szolgálja, szerződéses kötelezettségeinek eleget téve – kiemelt szerepet játszik a Kft. életében, piaci helyzetében és vezető szerepének megőrzésében.

Ezért a Lounge 70 Kft. minden egyes dolgozójának kötelessége és érdeke, hogy mindenkor megfeleljen a vonatkozó érvényes jogszabályoknak. .

Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségemet!

Ügyvezető igazgató

2021. 01. 15.